Classes

Summer Art Camps

June 7, 2023

Sculpture                    2nd-6th Grade
9:00 am - 11:00 am

Kelli Hickman, Teacher

June 7, 2023

Sculpture                       7th -12th Grade
1:00pm - 3:00 pm

Kelli Hickman, Teacher

June 14, 2023

Paint, Pastels & Pencil 2nd - 4th Grade
9:00am - 11:00 am

Traci Edman, Teacher

June 14, 2023

Bead & Yarn Class
2nd - 6th Grade
1:00pm - 3:00pm

Erin Story, Teacher

June 21, 2023

Yarn Art Class                1st-5th Grade 
9:00am-11:00 am

Tawnee O'Brien, Teacher

June 21, 2023

Bead & Yarn Class
2nd - 6th Grade
1:00pm - 3:00pm

Erin Story, Teacher

June 28, 2023

Yarn Art Class           1st-5th Grade 9:00am-11:00 am

Tawnee O'Brien, Teacher

June 28, 2023

Bead & Yarn Class 
2nd - 6th Grade
1:00pm - 3:00pm

Erin Story, Teacher

July 5, 2023

Pottery & Painting    2nd - 6th Grade
9:00 am - 11:00 am

Kelli Hickman, Teacher

July 5, 2023

Pottery & Painting   7th - 12th Grade
1:00 pm - 3:00pm

Kelli Hickman, Teacher

July 12, 2023

Bead & Yarn Class
2nd - 6th Grade
1:00pm-3:00pm

Erin Story, Teacher

July 12, 2023

Photography Class
4th- 12th Grade
9:00am - 11:00am

Alesia Woolridge, Teacher

July 19, 2023

Bead & Yarn Class
2nd - 6th Grade
9:00am - 11:00am

Erin Story, Teacher

July 19, 2023

Bead & Yarn Class
4th - 6th Grade
1:00pm - 3:00pm

Erin Story, Teacher

July 26, 2023

Photography Class
4th - 12th Grade 
9:00am - 11:00am

Alesia Woolridge, Teacher

July 26, 2023

Photography Class   7th - 12th Grade 
1:00pm - 3:00pm

Alesia Woolridge, 
Teacher